Skytetips | Enkle tips | Teknisk trening | Sikting-Optikk-Briller |
 Mental trening | Treffbilde | Skyte teknikk
|


Sikting-Optikk-Briller

Se på kornet ! Vi skulle ønske å se blinken, kornet og skuret skarpt samtidig når vi sikter. Men på grunn av at blink ,korn og skur er på forskjellige avstander fra øyet, er del umulig å se alle tre skarpt samtidig. Vi kan bare se en av dem skarpt på en gang. Dette er en av utfordringene som gjør pistolskyting så interessant og vanskelig. Beste nøyaktighet i skyting får vi når vi fokuserer på kornet. Ofte er det vanskelig å se på kornet i lang tid uten å vandre over på skive eller skur. Mister du fokus på kornet ser du ikke de små feilene som vil oppstå i sikte bildet. Kornet kan ha flyttet seg litt, og det er nok. Vi trenger noe å hjelpe oss med, og hjelpemidlet er briller. 

Når det gjelder briller, så må vi først ha en syns prøve. Finn ut om du trenger vanlige briller, og pass på at det undersøkes om du har skjeve hornhinner. De vanlige brillene du eventuelt utstyres med vil ikke være fullgode for skyting. Skyte brillene skal ha full kompensasjon for eventuelle skjeve hornhinner, og skal ha en styrke som er + 0,25 til + 0,75 i tillegg til det som vil være riktig for deg dersom ditt syn kompenseres med "gangbriller".