Feltpistol Fripistol Luftpistol Standardpistol Finpistol

Grovpistol Silhuettpistol Hurtigpistol

Standardpistol

Standardpistol programmet er det internasjonale programmet for finkaliberet pistol som tilfredsstiller kravene nevnt under finpistolprogrammet. Det skytes 60 tellende skudd i standardprogrammet. Disse fordeler seg slik.:

4 serier a fem skudd på 150 sekunder

4 serier a fem skudd på 20 sekunder

4 serier a fem skudd på 10 sekunder