Feltpistol Fripistol Luftpistol Standardpistol Finpistol

Grovpistol Silhuettpistol Hurtigpistol

Finpistol

Finpistolprogammet er også meget populært og det har gjerne vært det vanligste programmet på terminlistene.De aller fleste nybegynnere starter med å skaffe seg en finpistol og det faller derfor naturlig å konsentrere seg om dette programmet til å begynne med. Finpistolprogrammet skytes med standarpistol cal 22. Selve programmet består av 60 skudd fordelt på 30 skudd presisjon og 30 skudd duell. Skuddene avfyres i serier a 5 skudd.
Pressisjonserien skytes mot internationale halvmeterskiver hvor blinken har en diameter på fem centimeter og maksimal tiden for hver serie er seks minutter.
Duellseriene skytes mot skiver som er borte i sju sekunder og framme i tre sekunder.