UTVIDELSE OG FORENKLING AV TRENING I BLÅSENBORG!

Da har jeg i dag vært i kontakt med kommunen som sier ok til det som står under. Dette gjelder FRA I MORGEN! 30.05.2020

Det påligger ansvarlig styremedlem å påse at reglene blir fulgt!

  1. Vi går tilbake til vanlige treninger Tirsdag og Torsdag 1700-1900 og Søndag 1200-1400. Her kan medlemmer fritt møte opp som før i tiden (før C-19) og trene. (Det tillates ikke "dropp inn luftskyttere" eller rekrutt skyttere som vi kaller det.)
  2. Ansvarlig vakt fra styret må sprite kontakt punkt før og etter de organiserte treningene.
  3. Det er nå 4 standplasser som er i bruk på alle 3 banene. Det skal brukes store papir ark på standplass benk hvor pistol og utstyr ligger(det er vårt "teppe" (ref særreglene til NSF). Arkene ligger på safe ved bordet ute i "Blåsenborg hall". Disse kastes etter bruk og nytt legges på før du går.
  4. Det er krav til minimum 1 meters avstand mellom alle som er inne i hallen.
  5. Det tillates maks 20 personer tilstede i lokalet (i praksis er vi sjeldent/aldri det. Våre senior medlemmer må nå gjerne komme innom for en drøs og litt sosialt så lenge vi ikke er flere en 20 personer!
  6. Vi tar bort programmet på hjemmesiden og dere må nå skrive dere inn i besøksprotokoll!
  7. Klubbvåpen kan lånes ut til medlemmer da SKAL det brukes engangshansker (tilgjengelig i hallen) og skjefte skal rengjøres før/etter bruk. En bruker da orginal Antibac servietter (tilgjengelig i hall) og tørker lett av skjefte før og etter brukt. Det er kun ansvarlig Styremedlem eller 

Stale Waagbo

 som låner ut våpen på de organiserte treningene. 22 lånes på samme vis som vanlig kun ut til de med sikkerhetskurs og aktivt medlemskap.

EGEN TRENING UTENOM ÅPNINGSTID:

Så til dere som har egen nøkkel/adg. brikke og vil trene uten om vanlig åpningstid. Ja dere kan få lov til det nå. Men da er det DET SAMME REGLENE som gjelder for dere også, men da er det maks 5 personer i lokalet samtidig (og maks 4 personer på 1 bane.). Punkt 7 lån av våpen GJELDER ikke når en driver egentrening.

Den som låser opp med adgangskontrollen er den som er ansvarlig og som skal påse at reglene blir overhold!

Husk respekter reglene!

(Det kan komme stikk kontroller.)

Styret

Harald Håheim