Litt historikk

Stavanger Pistolklubb ble stiftet den 1. September 1932 med 22 medlemmer og ble dermed den 10.pistolklubben i landet. Som en kuriositet kan nevnes at Stavanger Pistolklubb var den første klubben i landet som kom i gang med pistolskyting etter krigen. Det første skuddet ble løsnet på Madla skytebane den 2. September 1945 og klubben var dermed på vei mot ny fremgang. I dag er Stavanger P.K en av de største klubbene i landet med ca. 300 medlemmer.
Litt om klubben
Stavanger Pistolklubb driver følgende 8 offisielle pistol programmer
Feltpistol - Fripistol - Luftpistol - Standardpistol -
Finpistol - Grovpistol - Hurtigpistol - Silhuettpistol

Baner og treningstider
Klubben har to luftpistol baner med til sammen 18 standplasser, og en 22 cal. bane med 8 standplasser i Blåsenborgtunnelen. Og en 25m bane i Bjergstedtunellen. Vi har og en ny utebane på Skurve (Haraland). Det er en utendørs bane med 40 standplasser på 25 meter og 10 standplasser på 50 meter. Vår trenings kveld på Skurve er hver mandag kl 17:00 til 19:00, medlemmer med egne våpen. I Blåsenborgtunnelen drives det organisert opplæring av begynnere hver tirsdag og torsdag fra kl.17:oo til 19:00 hele vinterhalvåret.
BLÅSENBORGTUNNELEN er Stavanger PK`s eiendom bygd opp av våre medlemmer på dugnad med økonomisk støtte fra Stavanger kommune (økonomisk støtte for at vi måtte forlate en annen tunnel for det skule bli parkerings hall der).Anlegget består av en 15m. bane med 8 standplasser for cal..22 skyting, med helautomatisk hydraulisk/elektrisk duell trekk. To luftbaner på tilsammen 18 standplasser med automatisk elektrisk trekk. Ladebu med utstyr for å lade den ammunisjon som de fleste i dag bruker i pistolskyting. Støpebu med to stk. støpedigler, samt kalibrerigsutstyr og trommel for vasking av hylser. Vi har også 3 stk. vibrasjonshylsevaskere til utlån.
Oppholdsrom/klubbrom på ca. 30 kvm. med kjøkkeninnredning, varmt og kaldt vann samt tv og stereo anlegg. Oppholdsrommet brukes også til seminarer, kurs osv. (fest).
Vi oppfordrer også "gamlekarene" til å ta seg en tur innom for en drøs og en kopp kaffe eller te.
Med jevne mellomrom avholdes det kurs, disse kursene inneholder alt en skytter trenger for å komme opp på et familiært plan til sin sport. Er du interessert i kurs, ta kontakt med styret eller følg med på oppslagstavlen, der det vil bli gitt beskjed om når det begynner nye kurs.