Invitasjon til skyteskole høst 2019

Årsmelding 2018 

Styret i Stavanger Pistolklubb kaller inn til ordinær generalforsamling i Blåsenborg Skytesenter i Nedre Dalgt. 47 Torsdag 14 Mars. 2019 - kl.1900


Medlemskontigenten for men og kvinner f.o.m. det året en fyller 20 år / Pensjonister / Trygdede / Familiekontingent ble på årsmøte (2018) vedtatt å heves med 150,- kr. Dette blir gjeldene fra og med 2019.Til nye skyttere

Vi åpner ny skytebane på Haraland (Skurve)

Ny adgangskontroll

Nye åpningstider


Innmeldingsskjema

Politiatest for anssatte og frivillige

Årsmelding 2016Årsmelding 2017Årsmelding2018
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011 Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2008  Årsmelding 2007