VIKTIG INFO OM MULIG ÅPNING AV IDRETTSANLEGG.

Korona restriksjoner 12.03.2020
General forsamlingen er utsatt på ubestemt tid.
Litt mer informasjon om akivitet fremover.
Innkalling til årsmøte er utsatt på ubestemttid
 


Minner på at vi ønsker og ha et godt naboforhold til våre nærmeste naboer, altså parker enten på Nytorget eller på andre godkjente parkeringsplasser i byen (Det går an å parkere gratis 2 kvartaler sør for oss i området rundt Nymannsveien/Skolegata, følg skiltingen!). Ikke parker i Nedre Dahlgate er dere snille, la naboene ha disse.

Det er 2 parkerings plasser ved inngangen og jeg foreslår at våre æresmedlemmer Harald Nilsen og Haldor Hinna kan bruke disse i år. 

Vi håper at mange vil komme og være med oss på årsmøte! 

Med vennlig hilsen
(For styret)
Harald Håheim

Oppdatert Informasjon ifm ekstraordinært årsmøte.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 05.12.19
Infoskriv ifm ekstraordinært årsmøte 05.12.19
Innspill fra skytesenteret AS

Vi skyter julen inn.14.12.2019 Kl. 10:00 På Skurve

Invitasjon til skyteskole høst 2019

Årsmelding 2018 

Styret i Stavanger Pistolklubb kaller inn til ordinær generalforsamling i Blåsenborg Skytesenter i Nedre Dalgt. 47 Torsdag 14 Mars. 2019 - kl.1900


Medlemskontigenten for men og kvinner f.o.m. det året en fyller 20 år / Pensjonister / Trygdede / Familiekontingent ble på årsmøte (2018) vedtatt å heves med 150,- kr. Dette blir gjeldene fra og med 2019.
Vi åpner ny skytebane på Skurve

Ny adgangskontroll

Nye åpningstider
Politiatest for anssatte og frivillige
     
Årsmelding 2016 Årsmelding 2017 Årsmelding2018
Årsmelding 2015 Årsmelding 2014 Årsmelding 2013
Årsmelding 2012 Årsmelding 2011 Årsmelding 2010
Årsmelding 2009 Årsmelding 2008   Årsmelding 2007