Vår treningskveld på Skurve er hver mandag kl 1700-1900, medlemmer med opplærin (sikkerhetskurs) kan leie våpen.  Medlemmer med egne våpen i Spk kan også trene på tirsdager samme tid, på Stavanger SportSkytter Lag’s treningskveld. Unntatt når det er stevner, og det vil ikke være organisert trening midt på vinteren, følg med på fasbok og websiden, der vil det være nærmere info om treningstider.

Vil du skyte på andre dager må du melde deg inn som personlig medlem i Skytesenteret, se vedlegg!  Da kan du gå og skyte alle dager fra kl 0800-2100 (utenom når det er stevner og arrangementer)

Persolnlig medlem

Leder Stavanger Pistolklubb.