Skytebooking


IP-adressen (eller din telefons unike ID) loggføres ved påmelding. Misbruk av systemet fører til blokkering.

Når du melder skytetid, bekrefter du også at du vil følge retningslinjene som står på våre nettsider.

Om det ikke er bekreftet skyteleder, kan det bety at den puljen blir avlyst. Bekreftet skyteleder betyr at det blir skyting.

Administrasjon Oppdater

Du booker ved å skrive inn ditt navn og trykke "skriv meg opp". Bookingene resettes på fredager.

Hvis du skriver deg opp på feil dag og ikke kan komme, ta kontakt med Leif på tlf. 90654233. Send gjerne en melding. Så kan jeg stryke det.


Blåsenborg - Søndager kl 1200-1400 (1 pulje)

Skyteleder
Skyteleder er ubekreftet!

.22LR Bane - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


.22LR Bane - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


.22LR Bane - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:Blåsenborg - Tirsdager kl 1700 (1 pulje)

Skyteleder
Skyteleder er ubekreftet!

.22LR Bane - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


.22LR Bane - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


.22LR Bane - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:Blåsenborg - Torsdager kl 1700(1 pulje)

Skyteleder
Skyteleder er ubekreftet!

.22LR Bane - Skytter 1
Opptatt av: Knut-Ivar Aaser

.22LR Bane - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


.22LR Bane - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Papp - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 1
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 2
Ledig!
Skriv deg på denne plassen:


Luftbane Digital - Skytter 3
Ledig!
Skriv deg på denne plassen: