Medlemskontigent gjelder f.o.m 2019
Familie kontigent: Kr.1350,- (ektefelle og skolebarn - til og med det året en fyller 18 år)
Voksne: Kr.1050,- (fra og med det året en fyller 20 år)
Juniorer: Kr.100,- (til og med det året en fyller 19 år)
Ungdom: kr.100,- (til og med det året en fyller 19 år)
Trygdede / pensjonister: Kr.900,-  
Etableringsgebyr/ purregebyr Kr. 100,-  

Inklusive i medlemskontingenten er:

Kontingent til Norges Skytterforbund  kr. 300,- pr. medlem over 20 år

Kontingent til Rogaland Skytterkrets   kr.  60,- pr. medlem over 20 år

Totalt kr. 360,-

Fra 1.1.2017 vil du finne Skytternytt på nett, på www.skyting.no

Hvis du vil bli medlem i Stavanger pistolklubb

STAVANGER PISTOLKLUBB REKRUTTERINGSSKYTING

I Blåsenborgtunnelen, har vi skyting for dem som  vil prøve pistolskyting. Vi har cal.22 og luftpistoler til utlån. Og der er det en skyteleder og en fra styret i klubben som kan gi orientering og veiledning.

Prisene for luftpistol er kr. 50 for ikke medlem og kr. 30 for medlemmer. Prisene på cal. 22 banen er kr. 70 for medlem. Fra august 2013 er det nye regler for rekrutterings skyting. er prisen for 50 skydd og

Vi har fem forskjellige baner å trene på. I Blåsenborgtunnelen har vi to luft baner og en cal,22 bane. I Bjergsted har vi en 25 meter bane. Og på Haraland (skurve)har vi en utendørs bane

Video fra Skurve

I Blåsenborgtunnelen,har vi og ladebu med utstyr for å lade den ammunisjon som de fleste bruker i pistolskyting. Oppholdsrom / klubbrom med kjøkkeninnredning, varmt og kaldt vann samt tv og stereoanlegg. Oppholdsrommet brukes også til seminarer, kurs,fest osv. Toalett og administrasjonsbu. Er du en av dem som vil gjøre litt mer ut av din sport enn bare å skyte, kan klubben tilby deg å lade dine egne patroner. Klubben har utstyr til dette. Ladning av egne patroner er så spesialisert, at om du er interessert må du kontakte klubbens våpen mester eller en av styret slik at du kan få den nødvendige opplæring på utstyret. Med jevne mellomrom avholdes det kurs, disse kursene inneholder alt en skytter trenger for å komme opp på et familiært nivå til sin sport. Er du interessert i kurs, ta kontakt med styret eller følg med på oppslags tavlen der det vil bli gitt beskjed om når tid nye kurs begynner.

Stavanger pistolklubb driver følgende offisielle pistol programmer:

Feltpistol- Finpistol- Fripistol- Grovpistol- Luftpistol- Siluettpistol- Standardpistol - Hurtigpistol

Ønsker du å tegne medlemskap, fyll da ut søknadsskjema som du finner på banen og legg det i posthyllen til formannen eller lever det til en fra styret.

VI HOLDER TIL I NEDRE DAHLGT. 47

Du er hjertelig velkommen ned i klubben for en hyggelig prat,i klubben for en hyggelig prat, og en orientering