Innmelding til Stavanger Pistolklubb kan du gjøre her

Medlemskontigent
Familie kontigent: Kr.1400,- (ektefelle og skolebarn - skolebarn til og med det året en fyller 20 år)
Voksne: Kr.790,- (fra og med det året en fyller 20 år)
Sidemedlem:  Kr.790,-  
Juniorer: Kr.200,- (til og med det året en fyller 19 år)
Ungdom : kr.150,- (til og med det året en fyller 16 år)
Trygdede / pensjonister: Kr.600,-  
Medlem svartkruttgruppe 300 Inkluderer NSU avgift på 200 kr
Purregebyr Kr. 100,-  

Medlemskontingenten inkluderer ikke:

Kontingent til Norges Skytterforbund  kr 450. For perioden 2025 – 2027 vil forbundskontingenten indeksreguleres etterskuddsvis etter konsumprisindeksen, avrundet til nærmeste kr 10 pr. medlem over 20 år

Kontingent til Rogaland Skytterkrets   kr.  60,- pr. medlem over 20 år

Totalt kr. 510,-

Fra 1.1.2017 vil du finne Skytternytt på nett, på www.skyting.no

Hvis du vil bli medlem i Stavanger pistolklubb

STAVANGER PISTOLKLUBB REKRUTTERINGSSKYTING

Til nye skyttere. Sikkerhetskurs

Video fra Skurve

I Blåsenborgtunnelen,har vi og ladebu med utstyr for å lade den ammunisjon som de fleste bruker i pistolskyting. Oppholdsrom / klubbrom med kjøkkeninnredning, varmt og kaldt vann samt tv og stereoanlegg. Oppholdsrommet brukes også til seminarer, kurs,fest osv. Toalett og administrasjonsbu. Er du en av dem som vil gjøre litt mer ut av din sport enn bare å skyte, kan klubben tilby deg å lade dine egne patroner. Klubben har utstyr til dette. Ladning av egne patroner er så spesialisert, at om du er interessert må du kontakte klubbens våpen mester eller en av styret slik at du kan få den nødvendige opplæring på utstyret.

 

Ønsker du å tegne medlemskap, fyll da ut søknadsskjema som du finner på banen og legg det i posthyllen til formannen eller lever det til en fra styret.

VI HOLDER TIL I NEDRE DAHLGT. 47

Du er hjertelig velkommen ned i klubben for en hyggelig prat og en orientering