Påmelding til sikkerhetskurs.


Til nye skyttere

Er du under 18 år og primært interessert i luftskyting? Se nederst på siden!

Stavanger Pistolklubbs medlemmer skyter med pistol og revolver innenfor skyte program administrert av Norges Skytterforbund. Om du er en skytter som skyter for å ha det gøy, eller om du ønsker å nå høye resultater, så er vi sikre på at du vil finne en plass hos oss.

For at du kan bli medlem hos oss, må du enten dokumentere opplæring (sikkerhetskurs) i en annen Pistolklubb, eller delta på kurs hos oss. Dokumentasjon kan være kursbevis, eller at leder i klubben går god for at du er gitt opplæring.

Sikkerhetskurs

Pålagt opplæring ihht. Norges Skytterforbunds reglement 2.1.3 SIKKERHETSOPPLÆRING.  Nsfs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig sikkerhetsopplæring». Kurset har sikkerhet som en rød tråd, herunder praktisk behandling av våpen går over fire kvelder og koster kr. 1500,-

Etter bestått sikkerhets kurs tas du opp som medlem.

Kurset gjennomføres på norsk og det et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig. Kurset avsluttes med en eksamen.

 

Påmelding.  SEND MAIL TIL: kurs@stavangerpk.no  med navn mailadresse og telefon. Nr.

Vi regner med å ta 8 personer på kurset og kursstart blir annonsert når listen er full ved at deltakerne får tilsendt en mail om tid og sted.

Kurskompendiet vil bli lagt ut her slik at de som skal delta på kurset kan printe det ut å ta med til kurset.

Kurskompendiet kan printes ut her

Sikkerhetskurs

Kursets målsetting er å lære deltakerne sikkerhetsrutiner for pistol, opptreden på standplass, grunnleggende skyteteknikk og samordning av tekniske ferdigheter, samt stevnerutiner.
Etter gjennomgått kurs vil deltagerne kunne avgi gode presisjonsskudd med pistol.
Kurset gir også en innføring i mental forberedelse, og i metoder for fysisk oppvarming og trening. Timetall: Anslagsvis 20 timer (4 kvelder)

 

HUSK:

På våre treninger vil det alltid være en eller flere erfaren skytter tilstede som kan hjelpe til med praktiske spørsmål. Vær aldri redd for å be om hjelp eller rettledning, vi har alle noe å lære, uansett nivå. Vær likeledes åpen for å ta imot de råd og vink som måtte komme.

 

Luftskyting:

Som ny luftskytter vil vi også sørge for at du får en god innføring i sikkerhetsrutinene, men det er ikke så omfattende som kursene beskrevet over. Opplæringen gis i løpet av en kveld og inkluderer trening på banen (skyting og skudd) og koster Kr. 50,-

På treninger til nybegynnere vil det i tillegg være 2-4 andre erfarne skyttere tilstede som også kan rettlede vi har alle noe å lære uansett nivå!