Åpningstider

Stavanger pistolklubb  tar Sommer FERIE f.o.muke 26 t.o.m uke 33

Skurve Åpningstider    

Nye regler. Rekrutterings skyting

Rekrutteringsskyting og organisert trening for medlemmer

Det er rekrutteringsskyting for nybegynnere og medlemmer som ikke har egne våpen
på tirsdager og torsdager kl 17:00 - 19:00. (siste påmelding kl. 18:30.)

På bane 1, (kaliber .22 bane)er det kun rekrutteringsskyting på tirsrdager
Torsdager vil det bli arrangert organisert trening for medlemmer med eget våpen fra kl 1700
Det vil bli skyting etter NSF's programmer.
Vi prøver med dette å skape et miljø for medlemmene i Stavanger Pistolklubb, og at medlemmene skal lære seg programmene slik at terskelen for å delta på stevner bli lavere.
Mandager:
Fritt for medlemmer med eget våpen og nøkkel, så fremt det ikke er stevner og "blåturer".
Banen på Skurve er åpen for medlemmer med egne våpen fra kl.17:00 til 19:00

Tirsdager:
Rekruttskyting på alle baner fra kl 17:00 - 19:00. (siste påmelding kl. 18:30.)
Onsdager:
Fritt for medlemmer med eget våpen og nøkkel, så fremt det ikke er stevner og "blåturer".
Torsdager:
Rekruttskyting luftpistol på bane 2 og 3. (kl. 17:00 - 19:00. (siste påmelding kl. 18:30.)
Trening for medlemmer med egne våpen på bane 3 ( .22 bane)
Fredager:
Fritt for medlemmer med eget våpen og nøkkel, så fremt det ikke er stevner og "blåturer".
Lørdag og søndag:
Fritt for medlemmer med eget våpen og nøkkel.

Priser: Skyting med luftpistol
Medlem kr.30 og for ikke medlemmer kr.50 (inkl ca 60 kuler og lån av våpen) Påfyll av kuller, ca 60 stk. kr. 20
Priser: Skyting med kaliber 22
Medlemmer kr.80 (inkl 50 patroner og lån av våpen)
"NB! Må ha gjennomført og bestått sikkerhetskurs "

styret, 2016